Заключения по публичным слушаниям

Заключение на Решение № 33-1 от 25.02.2022 г.

Заключение на Решение № 33-2 от 25.02.2022 г.

Заключение на Решение № 34-1 от 15.03.2022 г.

Заключение на Решение № 35-1 от 15.04.2022 г.